Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Gator och vägar

De gator, vägar, cykelbanor och gångbanor som finns i Nyköpings kommun kan vara allmänna eller enskilda. Det som avgör är vem som har ansvar för vägen. 

I Nyköpings kommun finns det flera olika instanser som ansvarar för vägarna: kommunen, staten, tätortsvägföreningar, enskilda fastighetsägare och samfällighetsföreningar.

Stat och kommun ansvarar för de allmänna vägarna, de som är till för alla. Tätortsvägföreningar ansvarar för mindre vägar som är öppna för allmänheten och får bidrag från kommunen för att underhålla de vägarna. Fastighetsägare och samfällighetsföreningar ansvarar för enskilda vägar, vägar som bara används av berörda personer.

Större vägar till och från Nyköping ansvarar i regel Trafikverket för. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-01
Sidansvarig: David Cileg