Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Demokrati

Du kan påverka i Nyköping. Demokrati är mer än att vart fjärde år utnyttja sin rösträtt.

Du kan till exempel engagera dig i ett politiskt parti, eller hålla kontakt med en eller flera politiker och se till att de vet vad du tycker i olika frågor. Du kan göra din röst hörd genom allt från synpunkter, e-post och internet till medborgarförslag och frågestunder på kommunfullmäktige och Lördagsöppet.

Din röst är viktig

Ju fler som deltar i den politiska processen och ger våra folkvalda politiker underlag för besluten desto bättre blir resultatet. För att Nyköping ska bli en så bra stad som möjligt är din röst viktig.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2015-01-05
Sidansvarig: Anna-Karin Lindblad